פנסיה לעצמאים | מתוך "קצרים" בזום

פנסיה לעצמאים | מתוך "קצרים" בזום


כשם שחיסכון לפנסיה חשוב לכל אחד, כך גם לעצמאים חשוב ביותר לחסוך ללא קשר לדרישה של החוק.
קיימת דרישה חוקית לכך, אך על מנת שהחיסכון הפנסיוני שלנו יהיה משמעותי או מספק, יש להפקיד מעבר למה שהחוק מחייב.
כמו כן חשוב שהעצמאי יפקיד בקרן השתלמות את כל המותר למס ולא יפדה עד בפנסיה. היות ולעצמאי מותר להפקיד סכומים מעבר למותר לצורך מס בקרן השתלמות מומלץ לנצל זאת מאפשר להגדיל את הפנסיה ולדאוג למקורות נוספים של חיסכון יעיל ביותר.
צפיה מהנה

השארת תגובה