שרותים מיוחדים

שירות לקוחות חדשים לקוחות שביצעו מיפוי
בשנתיים האחרונות
לקוחות שלא ביצעו מיפוי
בשנתיים האחרונות
הנפקת אישורים להצהרת הון
300 ₪
ללא עלות
200 ₪
בדיקת סטטוס נזילות
300 ₪
ללא עלות
200 ₪
שיחת ייעוץ (עלות עד שעה)
500 ₪
ללא עלות
עד רבע שעה ללא עלות
ניתוח תיק ביטוחי בריאות וסיעוד
(קופ״ח, פרטי וקולקטיב)
1500 ₪
ללא עלות
1000 ₪
Upgrade יחיד
2500 ₪
2500 ₪
2500 ₪
Upgrade זוגי
4000 ₪
4000 ₪
4000 ₪
Upgrade זוג + 2 ילדים עד גיל 21
5000 ₪
5000 ₪
5000 ₪
Upgrade חלקי
50% מעלות המיפוי
50% מעלות המיפוי
50% מעלות המיפוי
טיפול בהעברת מסמכים לחברות הביטוח
בהקשר למיסוי לקצבת הפנסיה
250 ₪
250 ₪
250 ₪
מעטפת לתהליך מימוש פנסיוני
יקבע לפי אופי הטיפול

* המחירים אינם כוללים מע״מ