פתרון נכון לעו"ד

פתרון נכון לעו"ד

הבדיקה התקופתית המקיפה של החיסכון הפנסיוני ופוליסות הביטוח שלנו, MyInvest Upgrade מאפשר לך, כעו"ד, יכולות חשובות ביותר: 

# בזמן נתון מאפשר לרכז את כל הידע על התחום הפנסיוני והביטוחי לגבי כל מבוטח ומשפחה שמטופלת דרך MyInvest. 

#  מאפשר לתקן מוטבים בכל שלב שרוצים בכל מוצר שמאפשר זאת (גמל, השתלמות, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה).

#  מאפשר לקבל נתונים בכל שלב על הפנסיה של בני הזוג.

#  מאפשר גישה לנתונים כאשר מישהו מבני המשפחה מאבד יכולת תפקוד (כמו אירוע מוחי/ האלצהיימר/ דמנציה  או הגרוע מכל) כך יש גישה לכל הנתונים באופן מיידי.

לפרטים: 
http://upgrade.myinvest.co.il/

השארת תגובה